menusearch
parsaluminiumshiraz.ir

درباره ما

قبلی
Pars Aluminium
Pars Aluminium
مشاهده
(2)
(0)
درباره ما

منشور اخلاقی

در مجموعه پارس آلومینیوم تمامی تعهدات و تصمیمات خود را بر مبنای اخلاق قرار داده ایم و به کلیه موارد ذیل متعهد و مصمم هستیم:

ما معمای اخلاق را به خوبی در مجموعه حل خواهیم کرد.رعایت اخلاق مداری و ارزش حرفه ای در سازمان اصلی ترین وظیفه ماست. ما به آنچه باور داریم، عمل می کنیم و در تمام سطوح ملی و بین المللی اخلاق مداری را سرلوحه خود قرار داده ایم.

ایجاد یک ارتباط خوب هنر است.هنر ما نحوه برخورد با دیگران و روابط سالم و صحیح میباشد و در جهت رسیدن به قله این هنر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

ما مشتری را صاحب کسب و کار خود میدانیم. مشتری مداری باور قلبی ماست و همواره در تلاش هستیم، که بهترین مشاور و خدمات را در اختیار مشتری قرار دهیم.

رقبا و همکاران امروز ما مشتریان فردای ما خواهند بود. ما در احترام به رقبا و همکاران خود تمام قد ایستاده ایم و رشد خود را در وجود آنان میدانیم و در رسیدن به برند برتر، احترام به رقبا را در الویت قرار میدهیم.

مدیریت زمان از اصول ماست. کلیه مدیران و کارکنان در مدیریت زمان برای مجموعه تعهد داشته و بر این باوریم که حضور ثمر بخش بهتر از حضور فیزیکی میباشد و دذر اختیار بودن مجموعه در همه زمان ها یکی از تعهدات ماست.